Fiz legal

Geen dossier te groot, geen dossier te kleinFIZ Legal biedt grote en kleine ondernemingen de mogelijkheid tot snelle ondersteuning in zowel de algemene praktijk als in zaken die een hoge mate van specialisatie vereistenDirect contact met een van onze specialistenErvaren. Gedreven. Effectief.Kansen signaleren is één, kansen benutten is twee. Kwestie van aanpakken en doorpakken.
Direct contact met een van onze specialisten
Previous
Next

UW EIGEN CONTACTPERSOON

Bij FIZ Legal krijgt u één van onze gespecialiseerde juristen, tevens contactpersoon, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw juridisch probleem. Onze juristen onderscheiden zich door een mensgerichte aanpak. Wij kijken naar een passende oplossing voor uw juridisch probleem. FIZ Legal staat voor heldere oplossingen in klare taal.

OVER FIZ Legal

FIZ Legal heeft de juridische belangenbehartiging van de klant voorop staan. De expertise van FIZ Legal onderscheidt zich door heldere, praktijkgerichte juridische oplossingen die aansluiten bij de klantwens. Door het bundelen van onze expertises kunnen wij de belangen van cliënten maximaal behartigen. Zo hebben wij uiteenlopende kennis over civielrechtelijke rechtsgebieden voor ondernemers én consumenten.


Neem direct contact op

Onze jurist van FIZ Legal mr. M.R.S.S. (Sharif) Soliman adviseert en begeleidt onder meer op de volgende rechtsgebieden

Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht

 • Opstellen aandeelhouders- en/of managementovereenkomsten
 • Opstellen (bestuurs- en/of huis)reglementen
 • Advies over rechtsvorm
 • advies over wijzigen en opstellen van statuten
 • Inrichten en/of herstructureren van organisaties (corporate governance)

Commercieel contractenrecht

 •  Samenwerkingsverbanden en/of commerciële handelscontracten (bijv. inkoop, verkoop, samenwerking, agentuur, distributie, transport en opslag)
 • Opstellen algemene voorwaarden, opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten
 • Geschillen over de nakoming van overeenkomsten
 • Verkrijgen van schadevergoeding
 • Procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding

Fusies & Overnames

 • Intentieverklaring opstellen
 • Due diligence: voorbereiden
 • Coördineren en uitvoeren
 • Onderhandelingen met koper/verkoper
 • Koopcontract en overige contracten opstellen

Joint Ventures

 • Opstellen en uitonderhandelen van de joint venture-overeenkomst

Financiering en zekerheden

 • Vestiging en uitwinning van zekerheden
 • Beoordelen en opstellen kredietdocumentatie
 • Advisering en bemiddeling bij (her)financiering
 • Bankgaranties
 • Borgtochten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Regres en subrogatie
 • Leasetransacties en opstellen zekerheidsbedingen in contracten

Huurrecht

 • Opstellen en aangaan van een huurovereenkomst
 • Beëindiging van een huurovereenkomst
 • Advies over een afwijkend beding in een huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling en splitsing
 • Nadere huurprijsvaststelling (huurprijsverhoging of huurprijsverlaging)
 • Renovatie, onderhoud
 • Ontruiming
 • Advies over de rechten en plichten van de huurder en/of verhuurder gedurende de huurperiode

Handelsnaamrecht

 •  Advies over handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar
 • Misleidende handelsnamen en overige handelsnaambescherming;

Aansprakelijkheidsrecht

 •  Advies en/of procederen over aansprakelijkheid op basis van overeenkomst (wanprestatie) en wet (bijv. onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor motorvoertuigen)

Verzekeringsrecht

 •  Beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen

Consumentenrecht

 • Adviseren over of opstellen van opdrachtbevestigingen
 • Garanties
 • Wanprestatie
 • Ontbinding/vernietiging van de overeenkomst
 • (non-)conformiteit uitleggen van de overeenkomst
 • Algemene voorwaarden levertijd
 • Incasso
 • Rechten rondom abonnementen, fraude, oplichting, misleiding, agressiviteit bij verkoop, ongewenste reclame
 • Rechtspositie wanneer de verkoper failliet is verklaard
 • Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding

Veel gestelde vragen 

Welke acties zijn er in de minnelijke fase?

Elk dossier start minnelijk, daar zijn wij als juristen sterk in. Wij ondersteunen u daarin en kunnen voor u optreden in bijna elke zaak. Ook gerechtelijk procedures kunnen uiteindelijk worden geschikt. Dus veel zaken zijn minnelijk al te regelen.

Waarom een Second Opinion aan een jurist vragen

Een Second Opinion aan een jurist vraag je als je twijfelt over je huidige rechtsbijstandverlener.

Je vraagt je bijvoorbeeld af of zijn advies, beoordeling of aanpak accuraat en deskundig is. Of misschien ben je het niet eens met zijn advies.

Over Sharif Soliman

Sharif Soliman is jurist en mede-oprichter van FIZ Legal. Voor de oprichting van FIZ Legal is Sharif advocaat en bedrijfsjurist geweest. Sharif is zijn juridische carrière begonnen als advocaat bij NautaDutilh, waar hij voornamelijk adviseerde over een breed scala aan ondernemingsrechtelijke kwesties, waaronder corporate governance, fusies, overnames, joint ventures en bestuurdersaansprakelijkheid. Naast zijn ervaring in het ondernemingsrecht heeft hij als advocaat ervaring opgedaan in corporate litigation, commerciële arbitrage, investeringsarbitrage, vernietigingsprocedures en interne onderzoeken. Tevens heeft hij ervaring als (senior) bedrijfsjurist bij verschillende bedrijven, waaronder bij de Rabobank Groep waar hij zich richtte op duurzaamheidsprojecten en bij Eurus Energy Europe waar hij vanuit juridisch perspectief betrokken was bij de ontwikkeling, de financiering en het onderhoud van wind-, waterstof-, batterij- en zonne-energieprojecten in acht EMEA-landen. Sharif studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hij een Bachelor Nederlands recht (honours & cum laude) en een Master Ondernemingsrecht (cum laude) heeft afgerond.